Bendrieji žemėlapiai

Bendrasis žemėlapis

Viešasis žemėlapis skirtas peržiūrėti teikiamus teritorijų planavimo, statybos, stebėjimo žemėlapius ir žemėlapių paslaugas. Taip pat pateikiami duomenys iš susijusių informacinių sistemų, kurie padeda geriau įvertinti situaciją. Prisijungusiam vartotojui pasiekiama daugiau žemėlapių paslaugų.

Aplinkos ministerija, Žemės ūkio ministerija, VĮ "Registrų centras"

3D Lietuvos žemėlapis

Ši paslauga skirta susipažinti su Lietuvos urbanistine įvairove, analizuoti duomenis trimatėje erdvėje ir pasinaudoti paslauga kaip įrankiu atliekant įvairius planavimo bei informacijos viešinimo darbus. Šioje paslaugoje pateikiama erdvinė informacija (3D) apie Lietuvos reljefą ir statinius. Pastaba: „Aukščio profilis“, „Statinių atsisiuntimas“, „Aukščio taškų atsisiuntimas“ valdikliai pasiekiami tik prisijungusiam vartotojui.

LR Aplinkos ministerija, LR Žemės ūkio ministerija, Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra

ŽIS

Žemės informacinė sistema

Valstybinė žemė

Žemėlapyje pateikiama informacija apie perduotus savivaldybėms patikėjimo teise valdyti jų miestų ir miestelių teritorijų ribose esančius valstybinės žemės sklypus (jų dalis) ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotus. zis@ssva.lt

LR Aplinkos ministerija

Matuoju

TIIIS erdviniai duomenys

Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros erdviniai duomenys (TIIIS)

TIIIS topografiniai ir inžinerinių tinklų erdviniai duomenys. Pastaba: Inžinerinių tinklų erdviniai duomenys pasiekiami tik prisijungusiam vartotojui.

LR Aplinkos ministerija, LR Žemės ūkio ministerija, Savivaldybių administracijos, VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra

Numatomos įrengti infrastruktūros žemėlapis

Paslaugos „Informacijos apie numatomą įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą, elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir (ar) bendrai naudoti tinkamą fizinę infrastruktūrą viešinimas“ žemėlapis.

LR Aplinkos ministerija, LR Žemės ūkio ministerija, Savivaldybių administracijos, VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra

Planuoju teritoriją

Teritorijų planavimas

Rengiami teritorijų planavimo dokumentai (TPDRIS)

Šiame žemėlapyje pateikiama informacija apie rengiamus teritorijų planavimo dokumentus. Teritorijų planavimo proceso dalyviai turi galimybę TPDRIS peržiūrėti rengiamų teritorijų planavimo dokumentų ribas, susipažinti su parengtais ir sistemoje paskelbtais erdviniais teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais, atsisiųsti juos ir išsaugoti, taip pat teikti planavimo organizatoriams pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

Registruoti teritorijų planavimo dokumentai (TPDR)

Šiame žemėlapyje pateikiama informacija apie rengiamus teritorijų planavimo dokumentus. Teritorijų planavimo proceso dalyviai turi galimybę TPDRIS peržiūrėti rengiamų teritorijų planavimo dokumentų ribas, susipažinti su parengtais ir sistemoje paskelbtais erdviniais teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais, atsisiųsti juos ir išsaugoti, taip pat teikti planavimo organizatoriams pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos